SEPA Machtigingsformulier En Algemene Voorwaarden

Met de inschrijving voor een les gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder geformuleerd.

 

 • Deelname aan de les is geheel op eigen risico van de klant. Manila is niet aansprakelijk voor letsel/schade van enigerlei aard als gevolg van het volgen van een les.
 • Overleg eerst met de huisarts bij gezondheidsklachten.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het melden van lichamelijke klachten voor aanvang van de les.

 

 • Inschrijven gaat via https://manila.trainin.app. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan Manila in overleg de klant zelf handmatig toevoegen.
 • Manila rekent geen inschrijfkosten.
 • Een abonnement start op de eerste dag van de maand. De eerste maand zal naar rato worden berekend.
 • Voor een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 • Het lidmaatschap dient tijdig en mondeling of schriftelijk te worden opgezegd. Indien er niet tijdig wordt opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met één maand.
 • Manila biedt (minimaal) 42 weken per jaar les aan. Hier is het maandbedrag ook op gebaseerd. Het abonnement loopt dan ook het gehele jaar door.
 • Tijdens schoolvakanties gaan de lessen bij Manila in principe gewoon door tenzij anders aangegeven.
 • Indien er voldoende plek is mag een gemiste les op een andere dag/tijd ingehaald worden in diezelfde week.
 • Rittenkaarten zijn 2 maanden geldig. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig opmaken van het tegoed.
 • Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 • Lessen kunnen tot 10 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij latere afmeldingen wordt de les van het tegoed afgeschreven.
 • In uitzonderlijke gevallen kan een rittenkaart of een abonnement worden bevroren in overleg met Manila.
 • Restitutie is niet mogelijk.
 • Bij minder dan 3 aanmeldingen kan er besloten worden om de les niet door te laten gaan.
 • Manila kan een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als hij/zij zich niet respectvol gedraagt.

 

 • Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
 • Manila zal nimmer persoonsgegevens verstrekken aan anderen, tenzij de klant daar toestemming voor geeft.

 

 • Manila behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en/of prijzen tussentijds aan te passen. Uiteraard wordt de klant hierover tijdig ingelicht.