Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

 1. Inschrijven

 

 1. Aansprakelijkheid:
  • Deelname aan de les is geheel op eigen risico van de deelnemer. Manila is niet aansprakelijk voor letsel als gevolg van het deelnemen aan een les. Elke deelnemer dient zelf goed naar zijn/haar lichaam te luisteren om blessures te voorkomen.
  • Overleg eerst met de huisarts bij gezondheidsklachten.
  • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van lichamelijke klachten voor aanvang van de les. Bijzonderheden kunnen ook altijd vermeld worden in het profiel bij ‘extra info’.
  • Manila is niet aansprakelijk voor het verliezen of beschadigen van uw eigendommen.

 

 1. Lesaanbod
  • Manila biedt (minimaal) 42 weken per jaar les aan. Hier is het bedrag van het maandabonnement ook op gebaseerd.
  • Manila behoud zich het recht de les te annuleren bij ziekte en/of vakantie binnen de overige 10 weken.
  • Mocht Manila door eigen toedoen de les vaker dan 10 weken annuleren dan heeft de deelnemer recht op restitutie van de gemiste lessen.
  • Tijdens schoolvakanties gaan de lessen in principe gewoon door tenzij anders aangegeven. Een abonnement loop dan ook het hele jaar door.
  • Bij minder dan 3 deelnemers kan er besloten worden lessen samen te voegen.

 

 1. Abonnementen
  • Een abonnement start op de eerste dag van de maand. Bij het aangaan van een abonnement zal de eerste maand naar rato worden berekend.
  • Voor een abonnement geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
  • Het lidmaatschap dient tijdig en mondeling of schriftelijk te worden opgezegd. Indien er niet tijdig wordt opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met één maand.
  • Wanneer er geen mogelijkheid is om in te schrijven voor een les omdat alle lessen vol zitten dan kan de deelnemer een tegoed ontvangen op zijn account om deze les een andere keer in te halen.

 

 1. Rittenkaarten
  • Rittenkaarten zijn beperkt geldig. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig opmaken van het tegoed.
  • Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
  • Valt er een les uit door ziekte en/of vakantie van Manila of is er onvoldoende plek in de les om aan te melden dan zal de geldigheid verlengd worden zolang dit nodig is.

 

 1. Betaling
  • De betaling kan voldaan worden via een automatische incasso of iDEAL. Contant is ook mogelijk in overleg met Manila.
  • De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór aanvang van de les.
  • Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Manila het recht invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen

 

 1. Annuleren
  • Lessen kunnen tot 3 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij latere afmeldingen wordt de les van het tegoed afgeschreven.
  • In geval van een abonnement komt bij tijdige afmelding het tegoed vrij om op een andere dag/tijd in te schrijven binnen diezelfde week. Daarna vervalt het tegoed.
  • In uitzonderlijke gevallen, denk aan zwangerschap of langdurig ziek (langer dan 6 weken), kan een rittenkaart of abonnement worden gepauzeerd in overleg met Manila.
  • Bij langdurige afwezigheid van de deelnemer (door bijvoorbeeld vakantie) loopt het abonnement door tenzij de deelnemer zelf kiest om het abonnement tijdig te stoppen. Houdt hierbij wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Een eventuele vaste plek in de les gaat hierbij verloren.

 

 1. Privacy
  • Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
  • Manila zal nimmer persoonsgegevens verstrekken aan anderen, tenzij de klant daar toestemming voor geeft.

 

 1. Gedragscode
  • Manila kan een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als hij/zij zich niet respectvol gedraagt of zich niet aan de algemene voorwaarden houd.

 

 

Manila behoudt zich het recht de algemene voorwaarden en/of prijzen tussentijds aan te passen. Uiteraard wordt de klant hierover tijdig ingelicht.